Jac. Barendregt vindt het belangrijk te investeren in de volgende generatie GWW-ers en deelt graag haar kennis zodat deze binnen de branche bewaard blijft.

De afgelopen 10 weken hebben wij Maarten Klop begeleid bij zijn praktijkstage voor de opleiding middenkaderfunctionaris infratechniek.
Dat is een hele mond vol dus we stelden hem wat vragen over zijn opleiding en stage.

 
Maarten, je bent stagair middenkaderfunctionaris infratechniek. Kun je in makkelijke taal uitleggen wat dat is?
Middenkaderfunctionaris infratechniek is eigenlijk de nieuwe benaming voor de opleiding civiele techniek. Dit is vooral gericht op wegen-, grond- en waterbouwkunde. Ik volg deze opleiding bij het Zadkine college. Deze opleiding is kort geleden verplaatst van locatie. Het zit nu op het ‘ZIP-Infrapark’. Dit is een locatie waar alle opleidingen zijn samengevoegd die te maken hebben met de infra in Zuid-Holland. Ik zit nu in mijn 3e jaar van de opleiding en voor 10 weken mag ik stage lopen op het kantoor van Jac. Barendregt.

 
Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Eigenlijk ben ik aangestoken door familie die in hetzelfde vakgebied zit. Ik heb eerst nog een andere opleiding gedaan, maar de opleiding die ik nu doe past beter bij wat ik uiteindelijk wil gaan doen. Ik kwam uit een andere opleiding waarvan ik niet in die richting verder wilde. Ik zou graag later in het buitenland willen werken als bijvoorbeeld KAM adviseur. Je adviseert dan, onder andere, bedrijven over hun interne kwaliteitshandboek en je kaart dan de verbeterpunten daarin aan.

 
Waarom heb je gekozen voor een stage bij Jac. Barendregt?
Ik heb gekozen voor Jac. Barendregt omdat het een MKB bedrijf is. Ik wilde weten hoe de bedrijfsorganisatie hier geregeld is en wat voor werkzaamheden hierbij horen. Ik heb eerder bij grotere bedrijven stage gelopen en was dus erg benieuwd hoe het er bij bijvoorbeeld een MKB bedrijf aan toe ging.

 
Hoe heb je de begeleiding bij Jac. Barendregt ervaren?
Ik heb mijn stageopdrachten zelfstandig mogen invullen, deze werden dan later met de begeleider inhoudelijk besproken.
Het meest heb ik mogen leren van de interne en externe besprekingen.
Bijzonder was dat ik bij Jac. Barendregt bij alle bouwvergaderingen en overleggen met opdrachtgevers aanwezig mocht zijn en er werd mij de gelegenheid geboden vragen te stellen. Daarnaast mocht ik aanwezig zijn bij de interne besprekingen en de voor- en na-opnames van het werk. Zo heb ik een hele inkijk gekregen in de dynamiek van het hele proces. Ik heb wel gemerkt dat binnen het werk veel verwacht wordt m.b.t. pro-actief informeren van klanten en gericht informatie vergaren. Hier kwamen voor mij ook weer leerpunten naar voren.

 
Wat vind je het leukste aan je stage?
Bij Jac. Barendregt zijn de afdelingen wat kleiner. Hierdoor hoef je niet met maar 1 taak bezig te zijn, maar kun je juist in een project op veel vlakken meekijken en meewerken. Dat trekt me aan, omdat je met van alles bezig bent en niet perse op 1 ding hoeft te focussen.
Uiteindelijk wil ik me uiteraard wel meer specialiseren, maar het is heel leerzaam om op deze manier bezig te zijn.

 
Wat motiveert jou om elke dag enthousiast naar je stage te gaan?
De ervaring die een stagebedrijf mij kan bieden. Schoolervaring leert me de basis. Hier dagen ze je uit om ook meer de boeken in te duiken en te onderzoeken hoe je het werk moet leveren.

 
Wat is voor jou het belangrijkste aan je stage bij Jac Barendregt?
Ik heb veel gewerkt met opstellen van offertes en hoe je dit in detail uitwerkt. Dat is één van de andere belangrijke dingen die ik hier leer. Op school is de inhoud van een offerte die je maakt toch anders dan in de praktijk.