In opdracht van de gemeente Den Haag hebben wij de herinrichting en rioolvervanging van de Waalsdorperweg verzorgd. Deze straat is onderdeel van een fietsroute welke loopt vanaf de binnenstad tot aan Scheveningen Haven en was aan verbetering toe. De nieuwe fietsroutes worden sterfietsroutes genoemd en zijn een logische verbinding van en naar de binnenstad. Doel van dit project is dan ook dat de fietsroute veilig, snel en comfortabel is. Zo is onder andere de Waalsdorperweg aan beide zijde van de straat voorzien van geasfalteerde fietsstroken.

Onze werkzaamheden bestaan in algemeenheid uit het aanbrengen van een nieuwe riolering en het volschuimen van de bestaande riolering. Vervangen en overzetten van de huisaansluitingen en het aanbrengen van nieuwe elementenverharding en asfaltverharding. Dit alles is gebeurd in een omgeving welke verdacht is van NGE (Niet Gesprongen Explosieven) en vooraf wordt onderzocht of er NGE zicht bevinden in het gebied.

Tijdens onze werkzaamheden is al het verkeer omgeleid en is er gebruik gemaakt van een tijdelijke busroute.

Hieronder kunt u de faseringstekening bekijken.

Klik HIER voor de faseringstekening