Wij hebben voor de gemeente Den Haag gewerkt aan de herinrichting van De Constant Rebecquestraat. Deze straat is onderdeel van een fietsroute welke loopt vanaf de binnenstad tot aan Scheveningen Haven en is aan verbetering toe. De nieuwe fietsroutes worden sterfietsroutes genoemd en zijn een logische verbinding van en naar de binnenstad. Doel van dit project is dan ook dat de fietsroute veilig, snel en comfortabel is. Zo maakten wij van De Constant Rebecquestraat een fietsstraat waar de auto te gast is en men maximaal 30km per uur mag rijden.

Onze werkzaamheden bestonden uit het relinen van de huidige riolering en het vervangen van alle huis en kolkaansluitingen. Dit alles gebeurd in een zeer complexe ondergrond door de aanwezigheid van extreem veel kabels en leidingen. Om deze inzichtelijk te maken scannen wij met behulp van een grondradar de bodem zodat wij een realistisch beeld krijgen van de ligging hiervan. Verder hebben wij het maaiveld heringericht, wat inhoud het vervangen van de elementenerharding en het aanbrengen van asfalt. Uniper heeft een deel van haar terrein teruggeven aan de gemeente en op dit deel van De Constant Rebecqueplein is dan ook ruimte voor openbaar groen.