­
25 09, 2017

WERK: Reconstructie loodsvloer Barendrecht

25 september 2017|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

Op een industrieterrein in Barendrecht gaan wij een bestaande loodsvloer reconstrueren en ophogen. De bestaande vloer bestaat uit asfalt en deze wordt volledig verwijderd en afgevoerd. Daarnaast hogen wij het bestaande peil op en wordt de nieuwe fundering geprofileerd. Vervolgens wordt er een betonvloer gestort en wordt de nieuwe vloer aangebracht welke bestaat uit bedrijfsvloerplaten.

29 08, 2017

WERK: Nieuwe huisvesting de Roeiers Europoort

29 augustus 2017|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

In samenwerking met bouwbedrijf Nieuwe Maten verzorgen wij het grondwerk, tijdelijke inrichting en aansluitingen en definitieve inrichting van het terrein voor de Roeiers in de Europoort (Rotterdam).

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het plaatsen van pompputten, persleidingen en oliebenzindeafscheiders. Tijdens deze werkzaamheden dient de locatie te allen tijde bereikbaar te blijven voor het verkeer, dit […]

28 06, 2017

WERK: Woonrijpmaken Waldorpstraat – Ventweg Den Haag

28 juni 2017|Categories: Afgeronde projecten, Bewoners|0 Comments

Voor de gemeente Den Haag zijn wij bezig met het woonrijpmaken van de Ventweg langs de Waldorpstraat. Deze werkzaamheden bevatten in hoofdzaak het verwijderen van de bestaande verharding en het leveren en aanbrengen van nieuwe straatbakstenen. Daarnaast zal over de gehele lengte een hekwerk aangebracht worden om een fysieke scheiding te creëren tussen de Ventweg […]

14 06, 2017

WERK: Saneren Dorpsdijk Rhoon

14 juni 2017|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

De reeds gesloopte locatie aan de Dorpsdijk te Rhoon wordt gesaneerd. Hierbij zijn wij verantwoordelijk voor de fysieke uitvoering op de projectlocatie maar daarnaast zijn wij betrokken al vanaf de vergunningsfase. Het aanvragen van de benodigde vergunningen, maken van stabiliteitsberekening, opstellen van saneringsplannen en het uitvoeren van asbestonderzoeken tot het uitvoeren van de daadwerkelijke sanering. […]

14 06, 2017

WERK: Terreinonderhoud Arkema

14 juni 2017|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

Op het terrein van Arkema op de Vondelingenplaat te Rotterdam voeren wij allerlei uiteenlopende werkzaamheden uit aan de infrastructurele inrichting van het terrein. Zo wordt gewerkt aan een uitbreiding van een parkeerplaats en wordt er hard gewerkt om een tijdelijke huisvesting te voorzien van alle benodigde energievoorzieningen. Maar ook divers reparatiewerk behoort tot de werkzaamheden, […]

22 05, 2017

WERK: Graven Proefsleuven RAPL

22 mei 2017|Categories: Afgeronde projecten|Tags: |0 Comments

Voor de RAPL (Rotterdam Antwerpen Pijpleiding Nederland) voeren wij grondwerkzaamheden uit om diverse ondergrondse kabels en leidingen in te meten en diverse gegevens te achterhalen. Deze werkzaamheden zijn cruciaal en vormen de basis voor het ontwerp van de nieuwe leidingmodificatie van de RAPL. Vroegtijdige kennis van de aanwezige kabels en leidingen zorgt ervoor dat risico’s […]

6 04, 2017

WERK: Renovatie Koornwaard Rotterdam

6 april 2017|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

Voor een renovatieproject zullen wij bij 42 woningen de oude erfafscheiding verwijderen en een nieuwe erfafscheiding aanbrengen waarbij tevens beplanting wordt aangebracht. Naast deze werkzaamheden zal op diverse locaties keerwanden worden geplaatst om de hoogteverschillen te kunnen overbruggen.

5 12, 2016

WERK: Cerexagri: Wegreconstructie nabij waterzuivering

5 december 2016|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

In het industriegebied van de Vondelingenplaat voeren wij een wegreconstructie uit. Nadat wij het ontwerp hebben gemaakt wordt nu begonnen aan de fysieke uitvoering buiten op het terrein. De huidige wegverharding en fundering (zie bijgaande bestaande situatie foto) zal worden vervangen voor een nieuwe fundering en verharding. Om de stabiliteit en fundering van de weg […]

5 12, 2016

WERK: Leiding- en straatwerk Cabot

5 december 2016|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

In het Botlek gebied te Rotterdam voeren wij op het terrein van Cabot diverse werkzaamheden uit. Ten behoeve van een nieuwe inrit met slagboom zullen wij de huidige infrastructuur ter plaatse herinrichten en uitbreiden. Dit alles zal worden afgebakend door middel van een geleiderail. Ook zal rondom een elektra schakelhuis aanpassingen plaatsvinden aan de infrastructuur. […]

5 12, 2016

WERK: Aanleg gasleiding Barendrecht

5 december 2016|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

Wij hebben de opdracht gekregen om voor Impact Vastgoed in Barendrecht een gasleiding aan te leggen ten behoeve van een bakkerij. Hierbij verzorgen wij de volledige engineering als de uitvoering. Ook het vergunningentraject zal door ons worden doorgelopen om uiteindelijk onze werkzaamheden te kunnen verrichten. Om de hinder voor de omgeving te minimaliseren zal er […]