Wij hebben de opdracht gekregen om voor Impact Vastgoed in Barendrecht een gasleiding aan te leggen ten behoeve van een bakkerij. Hierbij verzorgen wij de volledige engineering als de uitvoering. Ook het vergunningentraject zal door ons worden doorgelopen om uiteindelijk onze werkzaamheden te kunnen verrichten. Om de hinder voor de omgeving te minimaliseren zal er door middel van een gestuurde boring van zo’n 120m een gedeelte van het tracé worden aangebracht.