In het Botlek gebied te Rotterdam voeren wij op het terrein van Cabot diverse werkzaamheden uit. Ten behoeve van een nieuwe inrit met slagboom zullen wij de huidige infrastructuur ter plaatse herinrichten en uitbreiden. Dit alles zal worden afgebakend door middel van een geleiderail. Ook zal rondom een elektra schakelhuis aanpassingen plaatsvinden aan de infrastructuur. Tevens zullen hier diverse kabelwerkzaamheden plaatsvinden en zal er gewerkt worden aan een goede afwatering van het gebied.